SƠN GEL, ĐẮP GEL, ĐẮP BỘT, GẮN MÓNG, ĐÍNH ĐÁ, NHÚNG BỘT

Ngày Đăng: 04/01/2020

Bảng giá Nail tại Beauty Salon - Spa Nét Đẹp

TÊN DỊCH VỤ GIÁ TIỂN
Cắt da tay chân 50.000
Sơn thường (nước sơn OPI) 20.000/ bộ
Sơn gel  100.000/ bộ
Đắp gel 290.000/bộ
Đắp gel mỏng 190.000/ bộ
Đắp bột 200.000/ bộ
Nhúng bột 290.000/ bộ
Vẽ gel vẽ 3D  10.000 - 20.000 /1 ngón
Vẽ bông nổi 20.000/ 1 bông
Gắn đính đá thiết kế nail 2.000 - 5.000/ 1 hột